نشریه های علمی انتشارات
  

ماشین‌های کشاورزی
دو فصلنامه
۲۲۲۸-۶۸۲۹
۲۴۲۳-۳۹۴۳
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی
دکتر محمدحسین عباسپور فرد
زهرا طاهری
رحمان اسدی
۰۵۱۳۸۸۰۴۶۱۹
۰۵۱۳۸۷۸۷۴۳۰
ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه ماشین‌های کشاورزی، کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴
(SID) ۰.۲۶۱۹
70 B
jame.um.ac.ir

تاریخچه نشریه

این نشریه از سال 1390 به‌صورت دوفصلنامه و با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران منتشر می‌شود.

حوزه و تخصص نشریه

نشریه ماشین‌های کشاورزی مقاله‌های برگرفته شده از نتایج تحقیقاتی را که به‌صورت آزمایشگاهی، تحلیل‌های نظری و یا مدلسازی (رایانه‌ای، عددی، تجربی) صورت می‌گیرند و در زمینه ماشین‌های مزرعه، صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع مربوط به فرآوری محصولات کشاورزی، باغی، دامی و شیلات باشند؛ همچنین مقاله‌هایی که جنبه بین رشته‌ای داشته و مستقیماً سامانه‌های فنی و مهندسی کشاورزی را مورد توجه قرار می‌دهند، در صورتی‌که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده باشد، پذیرش می‌نماید. مقالاتی که جنبه کاربردی آنها محرز بوده و یا جنبه‌های زیست محیطی را به گونه‌ای مورد توجه قرار دهند که به تولید پایدار محصولات کشاورزی، باغی، دامی و شیلات کمک نمایند در رأس توجه هیأت تحریریه این نشریه می‌باشند.

هدف و چشم انداز نشریه

نشریه "ماشین‌های کشاورزی" با هدف ارتقاء سطح علمی کشور در زمینه مبانی نظری و کاربردی ماشین‌های کشاورزی و تجهیزات وابسته به آن اقدام به بررسی و چاپ دستاوردهای علمی محققان فارسی زبان می‌نماید. این نشریه تلاش دارد تا با انتشار آخرین نتایج تحقیقات متخصصان در زمینه طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین‌های مختلف مزرعه و تجهیزات ثابت زراعی، مکانیزاسیون و مدیریت ماشین در واحدهای زراعی، باغی، دامی و تجهیزات فراوری پس از برداشت چشم انداز روشن و مشخصی را برای محققین به منظور تحقق کشاورزی دقیق و مدرن در کشور از طریق انجام پژوهش‌های هدفمند، فراهم نماید.
اولویت و خط مشی نشریه ماشین‌های کشاورزی به‌صورت زیر مد نظر است:
 • توسعه پژوهش‌های کاربردی و بنیادی در به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید به منظور بومی‌سازی و ارتقاء ماشین‌ها و تجهیزات مختلف مزرعه و خارج از مزرعه.
 • ترویج روش‌های عملی استفاده از انرژی‌های مختلف تجدیدپذیر در بخش کشاورزی.
 • ارائه راه‌کارهای عملی به منظور ورود به کشاورزی دقیق Agriculture Precision در کشور، همگام با دیگر جوامع کشاورزی پیشرفته.
 • فرآیند پذیرش مقالات در نشریه ماشین‌های کشاورزی

  1- ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه
  2- اعلام نظر سردبیر و هیأت تحریریه در ارتباط با مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی
  3- عودت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)
  4- ارائه مقاله به 3 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله
  5- بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله
  در این مرحله سه حالت ممکن است:
  الف. درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود.
  ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان عودت می‌شود.
  ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مجدداً مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.
  6- ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته)
  7- ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله
  8- ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله
  9- تأیید فرآیند داوری در جلسه هیأت تحریریه نشریه
  10- در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می‌رود.
  11- مقالات پذیرش شده جهت واریز مبلغ انتشار نشریه (یک میلیون ریال) به نویسنده عودت می‌شود.
  12- مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

   

  لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله

  استفاده از تشابه یاب

  در این نشریه در زمان انجام فرآیند داوری امکان تشابه یابی مقالات با استفاده از سرویس ارائه شده توسط شرکت یکتاوب افزار شرق http://irisweb.ir فراهم شده است.