نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
سال 1390 جلد 1 شماره 2 ارزیابی و مقایسه روش های زمین آماری در تهیه نقشه مدیریت اعمال نرخ-متغیر (VRA) علف‌کش‌ پیش رویشی سیانازین سعید مینایی چکیده
سال 1391 جلد 2 شماره 2 طراحی، ساخت و آزمایش متمرکز کننده نمایی به‌منظور اندازه گیری ویژگی های فراصوتی محصولات کشاورزی سعید مینایی چکیده
سال 1392 جلد 3 شماره 1 بررسی بسامدهای طبیعی میوه سیب با استفاده از روش آنالیز مودال اجزای محدود سعید مینایی چکیده
سال 1393 جلد 4 شماره 1 بررسی سینتیک خشک شدن و انرژی مصرفی لایه نازک ذرت سعید مینایی چکیده
سال 1393 جلد 4 شماره 2 مقایسه چهار روش مکان یابی در کشاورزی به کمک سامانه موقعیت یاب جهانی و واحد اندازه گیری ماند سعید مینایی چکیده
سال 1393 جلد 4 شماره 2 کیفیت سنجی میوه گلابی رقم شاه میوه به صورت غیر مخرب با استفاده از امواج فراصوتی سعید مینایی چکیده
سال 1393 جلد 4 شماره 2 مدل برآورد عملکرد محصولات اساسی بر پایه شاخص سطح مکانیزاسیون کشاورزی در ایران سعید مینایی چکیده
سال 1394 جلد 5 شماره 1 بازشناسی الگوی اسپکتروسکوپی فرو سرخ نزدیک برای تفکیک غیر مخرب پرتقال‌ها بر اساس شاخص مزه سعید مینایی چکیده
سال 1394 جلد 5 شماره 2 طراحی پروب فراصوت و بررسی اثر امواج فراصوت بر باکتری اشرشیاکلی آب آلبالو سعید مینایی چکیده
سال 1394 جلد 5 شماره 1 بررسی میدانی و آزمایشگاهی قابلیت حسگرهای فراصوتی USS۳ برای سنجش غیرتماسی ساختار هندسی توده درخت پسته سعید مینایی چکیده
سال 1396 جلد 7 شماره 1 پیش‌بینی غیرمخرب سفتی سیب در طول دوره انبارداری بر پایه تصاویر نقطه‌ای دینامیکی سعید مینایی چکیده
1 - 11 (11)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد