نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
سال 1392 جلد 3 شماره 2 طراحی، ساخت و ارزیابی حسگر شدت جریان جرمی کمباین غلات محمد لغوی چکیده
سال 1393 جلد 4 شماره 1 ساخت و ارزیابی شعله‏ افکن گازی با امکان اعمال شعله به‏ صورت گسسته هدفمند در مکان‏ یابی و نابودی علف‌های هرز محمد لغوی چکیده
سال 1393 جلد 4 شماره 2 توسعه یک سامانه مزرعه ای پایش عملکرد کمّی و تعیین برخی از خصوصیات کیفیت تغذیه ای محصول یونجه با استفاده از انرژی برشی و فشردگی محصول محمد لغوی چکیده
سال 1393 جلد 4 شماره 2 پایش خاکورزی حفاظتی و شدت خاکورزی با استفاده از تصاویر زمینی و ماهواره ای محمد لغوی چکیده
سال 1394 جلد 5 شماره 1 تهیه نقشه عملکرد مزرعه با استفاده از سامانه سنجش انرژی دستگاه بسته بند مکعبی علوفه محمد لغوی چکیده
سال 1395 جلد 6 شماره 2 تعیین مناسب ترین بسامد و مدت زمان نوسان شاخه تکان پنوماتیک زیتون محمد لغوی چکیده
سال 1395 جلد 6 شماره 2 ساخت و ارزیابی سمپاش هدف دار باغی با استفاده از فناوری ماشین بینایی محمد لغوی چکیده
سال 1396 جلد 7 شماره 1 ساخت و ارزیابی دستگاه دانه‌کن انار ارتعاشی- بادی محمد لغوی چکیده
1 - 8 (8)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد