نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۳ جلد ۴ شماره ۲

عنوان مقاله: ارائه و ارزیابی یک مدل تجربی برای بادبردگی نازل های باد بزنی در تونل باد به کمک پردازش تصویر


صفحات: 266-274


چکیده
سالانه، میلیون‏ها لیتر محلول سم، برای مبارزه با آفات و بیماری‏های گیاهی در مزارع استفاده می‏شود. استفاده‏ی گسترده از سموم شیمیایی، خطرات زیست محیطی زیادی را ایجاد می‏کند. بادبردگی ذرات یکی از مهم‏ترین معضلات در سم‏پاشی است، که باعث آلودگی زمین‏های اطراف مزرعه، انسان‏ها و سایر جانداران می‏شود. مدیریت اندازه‏ی ذره، عامل اصلی در کنترل بادبردگی است. در این تحقیق عوامل موثر در اندازه‏ی قطرات ( قطرمیانه‏ی حجمی) نشسته در نواحی غیر هدف با استفاده از روش‏های آماری مورد مطالعه قرار گرفت. اثرات نوع نازل (نازل بادبزنی با سطح مقطع خروجی متفاوت)، فشار سم‏پاشی، ارتفاع بوم سم‏پاشی و سرعت باد به عنوان فاکتورهای موثر در بادبردگی، روی اندازه‏ی ذرات مورد بررسی قرار گرفتند. یک تونل باد افقی، با ابعاد ۰/۴۷ متر عرض، ۰/۷۵ ارتفاع و ۵/۵ متر طول برای انجام آزمایش‏ها طراحی و ساخته شد. آزمایش‏ها به صورت فاکتوریل اسپلیت‏پلات در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با دو تکرار انجام شد. اندازه‏گیری قطرات در ترکیب‏های تیماری با نازل بادبزنی در سه سطح مقطع خروجی (۱۱۰۰۳- ۰/۸۷ میلی‏متر مربع، ۱۱۰۰۴- ۱/۱۸ میلی‏متر مربع و ۱۱۰۰۶- ۱/۸ میلی‏متر مربع)، فشار پاشش (۱۵۰، ۲۷۵ و ۴۰۰ کیلوپاسکال)، سرعت باد (۱، ۲ و ۳ متر بر ثانیه) و ارتفاع پاشش بوم (۰/۳۵، ۰/۵۵ و ۰/۷۵ متر) انجام شد. کاغذهای حساس به آب در فواصل ۰/۸، ۱/۶ و ۲/۴ متری از انتهای پاشش نازل برای آشکارسازی اندازه‏ی قطرات استفاده شدند. در این تحقیق فاکتورهای فشار، سرعت باد و ارتفاع بر اندازه‏ی قطره در فاصله‏ی مورد نظر اثر افزایشی داشتند. ولی اثر نازل کاهشی بود. با توجه به ضرایب مدل رگرسیونی اثر سرعت باد قابل ملاحظه بود.

کلمات کلیدی:   اندازه‏ ی قطره، بادبردگی، تونل باد، قطر میانه‏ ی حجمی، مدل تجربی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154