نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۴ جلد ۵ شماره ۱

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد خشک‌کن خورشیدی با جمع کننده‌ دارای صفحه جاذب پره دار سوراخدار مجهز به سامانه کنترل هوای خشک کننده برای خشک کردن شوید


صفحات: 134-142


چکیده
شوید، یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی در جهان است که امروزه به‌خاطر داشتن خواص دارویی در بیشتر نقاط ایران از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. در این تحقیق از یک خشک کن خورشیدی با صفحه جاذب پره دار سوراخ دار برای خشک کردن سبزی شوید استفاده گردید. این خشک کن شامل؛ جمع کننده، محفظه ی محصول، مکنده و سامانه ی اندازه‌گیری و کنترل است. برای تنظیم دمای هوای خشک کننده، از یک سامانه ی کنترل کننده‌ی دما استفاده شد. جمع کننده ی خشک کن دارای صفحه جاذب پره دار سوراخ دار می باشد که عملکرد حرارتی آن در دبی های مختلف هوای عبوری با یک جمع کننده ی صفحه تخت مقایسه شد. تأثیر دمای هوای خشک کننده در سه سطح (۴۵، ۵۵ و ۶۵ درجه سلسیوس)، اندازه ی محصول در سه سطح به طول های (۳، ۵ و ۷ سانتی‌متر) و دو حالت مختلف خشک کردن (مختلط و غیر مستقیم) بر عملکرد خشک کن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از صفحه جاذب پره دار سوراخ دار نسبت به صفحه تخت ۱۱درصد افزایش بازده حرارتی را در برداشت و بیشترین بازده حرارتی در بالاترین دبی هوای عبوری به‌دست آمد. با افزایش دما و کاهش اندازه قطعات محصول کاهش قابل توجهی در مصرف انرژی ایجاد شد. با افزایش دما سهم انرژی خورشیدی نیز کاهش یافت. در نهایت بیشترین بازده خشک کن درحالت مختلط و با اندازه قطعات ۳ سانتی‌متر در دمای ۶۵ درجه ی سلسیوس برابر با ۷۰% مشاهده گردید.

کلمات کلیدی:   جمع کننده پره دار سوراخ دار; خشک کن خورشیدی; شوید

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2933

بازدید: 575

تاریخ دریافت: 1392/07/14 , تاریخ پذیرش: 1393/01/26 , تاریخ انتشار: 1393/07/06