نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱۳۹۳ جلد ۴ شماره ۱

عنوان مقاله: اولویت بندی کشت محصولات استراتژیک زراعی استان البرز با استفاده از روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)


صفحات: 116-124


چکیده
استان البرز با وسعتی حدود ۷/۵۱۲۱ کیلومترمربع معادل ۳۱/۰ درصد مساحت کل کشور است. کل اراضی قابل کشت استان ۴۸۹۵۴ هکتار می‌باشد. آب، زمین و سرمایه مهم‌ترین عوامل تولید بخش کشاورزی محسوب می‌شوند. لازم است با شناخت از باورهای ذهنی کشاورزان منطقه، معیارهای تصمیم‌گیری و انگیزه‌های اقتصادی آنان، اولویت کشت محصولات به‏ گونه‌ای تنظیم شود که ضمن تأمین منافع مادی کشاورزان، کمترین آسیب را به منابع اصلی کشت (آب و زمین) وارد سازد. تلفیق دو روش دلفی فازی (بارش فکری) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از ابزارهای مناسب برای دستیابی به این هدف می‌باشد. نتایج به‏ دست آمده از به‌کارگیری تکنیک‌های فوق، اولویت کشت محصولات استراتژیک زراعی استان البرز را به‏ ترتیب گندم، جو، ذرت علوفه ای، یونجه، پنبه و کلزا با وزن نهایی ۴۹۶/۰، ۴۰۳/۰، ۳۵۴/۰، ۳۲۰/۰، ۱۸۳/۰ و ۰۹۰/۰ تعیین می‌کند. در مقایسه معیارهای تصمیم با یکدیگر مشخص گردید که کشاورزان به‏ ترتیب سطح زیرکشت، درآمد خالص، هزینه‌های تولید و نیازهای دامداری را با میزان اهمیت نسبی ۴۸۷/۰، ۴۱۰/۰، ۳۴۶/۰ و ۱۸۸/۰ ترجیح می دهند. سطح زیرکشت، از بین معیارهای اولویت‌بندی از بالاترین اولویت برخوردار است. مشکل کمبود آب، هزینه کارگری بالا، فقدان سرمایه کافی و خرید تضمینی گندم توسط دولت، موجب گردیده است که بیشترین سطح زیر کشت در استان مربوط به گندم با ۱۴۳۵۰ هکتار باشد.

کلمات کلیدی:   استان البرز; روش دلفی فازی; فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP); محصولات استراتژیک زراعی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 6112

بازدید: 864

تاریخ دریافت: 1392/12/18 , تاریخ پذیرش: 1396/04/05 , تاریخ انتشار: 1392/12/18