نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقاله کامل پژوهشی

 • طراحی، ساخت و ارزیابی حسگر شدت جریان جرمی کمباین غلات  PDF    دانلود : 7262
  سید محمدرضا ناظم السادات ; محمد لغوی 71-84
  بازدید: 1882
  مقایسه دو نوع پخش کننده کودپاش‌های سانتریفوژ به منظور بهینه سازی الگوی پخش کود  PDF    دانلود : 7555
  پرویز احمدی مقدم ; یدالله احمدی ; فاروق صالحی 85-91
  بازدید: 848
  بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت  PDF    دانلود : 5417
  محمدحسین آق خانی ; محمدحسین عباسپور فرد ; محمدرضا بیاتی ; حمید مرتضی پور ; سید ایمان ساعدی ; علی مقیمی 92-103
  بازدید: 1211
  پیش‌بینی نیروی مقاوم کششی و انرژی مورد نیاز عملیات زیرشکنی با استفاده از رویکرد منطق فازی  PDF    دانلود : 6487
  یوسف عباسپور گیلانده ; رضا صدقی 104-113
  بازدید: 1000
  بررسی تأثیر فشار باد و سرعت پیشروی چرخ بر نیروهای افقی حاصل از موانع مستطیلی شکل  PDF    دانلود : 6748
  حبیب محمدزاده ; عارف مردانی ; اسعد مدرس مطلق 114-122
  بازدید: 861
  بررسی گرمای ویژه و ضریب هدایت حرارتی انگور رشه (Vitis vinifera L.)  PDF    دانلود : 9393
  جلال خدایی ; هادی صمیمی 123-132
  بازدید: 904
  بررسی تأثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی  PDF    دانلود : 4108
  مصطفی جعفریان ; حسن صدرنیا ; محمدحسین آق خانی 133-143
  بازدید: 731
  تأثیر امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مکانیکی چغندرقند  PDF    دانلود : 4464
  کبری هدایتی ; باقر عمادی ; مهدی خجسته پور ; شهرام بیرقی طوسی 144-153
  بازدید: 810
  ارزیابی فنی و اقتصادی تلفات واحد برش کمباین در مراحل مختلف رسیدگی با سه دماغه متداول کلزا  PDF    دانلود : 5623
  جبراییل تقی نژاد ; محمدرضا مستوفی سركاری 154-162
  بازدید: 938
  مطالعه ی هزینه ی تأخیر در انجام عملیات خاک ورزی اولیه ی گندم آبی استان فارس با روش پویایی سیستم  PDF    دانلود : 5155
  غلامرضا رابط ; هوشنگ بهرامی ; محمدجواد شیخ داوودی 163-172
  بازدید: 684

  چکیده های انگلیسی جلد ۳ شماره ۲  PDF    دانلود : 5250
   
  بازدید: 592