دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

بررسی اثر روش کود دهی اوره و رطوبت زمان برداشت بر خواص مکانیکی نهایی ذرت دانه ای خشک شده

سجاد کردی; علی فدوی; محمد اسکندری; مهرشاد براری; مسعود رفیعی; علی اشرف مهرابی
تعداد مشاهده : 1104 صفحه 1-10 PDF

ارزیابی کیفیت (خردشدگی) مغز حاصل از شکستن گردو تحت بار ضربه ای

خسرو محمدی قرمزگلی; حمیدرضا قاسم زاده; حسین نوید; محمد مقدم; حسین غفاری
تعداد مشاهده : 1008 صفحه 11-20 PDF
تعداد مشاهده : 1560 صفحه 21-29 PDF

مطالعه اثر سطوح مختلف رطوبت و دما بر ظرفیت گرمایی ویژه دانه و مغز دو رقم پسته ایرانی

علیرضا سالاری کیا; محمدحسین آق خانی; محمدحسین عباسپور فرد
تعداد مشاهده : 829 صفحه 30-36 PDF

بررسی اثر نانو زئولیت پتاسیم پرمنگنات و زمان نگهداری بر خواص فیزیکوشیمیایی میوه کیوی (رقم هیوارد)

حسین میرزایی مقدم; محمد هادی خوش تقاضا; محسن برزگر بفروئی; علی سلیمی
تعداد مشاهده : 974 صفحه 37-49 PDF

طراحی، پیاده سازی و ارزیابی کارگاهی سامانه پایش گر لحظه ای عملکرد محصول سیب زمینی

داود محمدزمانی; علی تقوی; محمد غلامی پرشکوهی; جعفر مساح
تعداد مشاهده : 1008 صفحه 50-56 PDF
تعداد مشاهده : 1221 صفحه 57-64 PDF
تعداد مشاهده : 2181 صفحه 65-72 PDF

طراحی، ساخت و ارزیابی گشتاورسنج دوار با قابلیت نمایش آنی گشتاور

افشین زینلی; عبدالعلی فرزاد; محمدحسین آق خانی
تعداد مشاهده : 878 صفحه 73-78 PDF

طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه تنک ‏کن محصولات ردیفی

منصور گل محمدی; شمس اله عبداله پور; اصغر محمودی; سید حسین فتاحی
تعداد مشاهده : 1236 صفحه 79-87 PDF

بررسی سینتیک خشک شدن و انرژی مصرفی لایه نازک ذرت

سجاد عباسی; سعید مینایی; محمد هادی خوش تقاضا
تعداد مشاهده : 994 صفحه 98-107 PDF
تعداد مشاهده : 2588 صفحه 108-115 PDF
تعداد مشاهده : 1292 صفحه 116-124 PDF

یادداشت پژوهشی

ارزیابی و مدلسازی قطع کردن علف هرز خار شتر (Alhagi maurorum) با جت آب

مریم نقی پور زاده ماهانی; کاظم جعقری نعیمی; محسن شمسی; قاسم محمدی نژاد
تعداد مشاهده : 1064 صفحه 125-132 PDF