دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

تعداد مشاهده : 2763 صفحه 133-140 PDF
تعداد مشاهده : 792 صفحه 141-153 PDF
تعداد مشاهده : 1100 صفحه 154-165 PDF

بررسی امکان هدایت یک تراکتور بدون سرنشین براساس ارسال بی سیم تصویر ویدئویی

محمد مزیدی; محمد حسین عباسپور فرد; محمدحسین آق خانی
تعداد مشاهده : 1259 صفحه 166-175 PDF

طراحی، ساخت و ارزیابی شبه مزرعه ای یک نمونه سله شکن وجین کن چغندرقند مجهز به حسگر مادون قرمز

اسماعیل چالی گر; محمد حسین رئوفت; سید محمد رضا خادم; ابراهیم چالی گر
تعداد مشاهده : 1461 صفحه 194-205 PDF
تعداد مشاهده : 697 صفحه 206-213 PDF
تعداد مشاهده : 943 صفحه 214-225 PDF
تعداد مشاهده : 1011 صفحه 226-235 PDF

تاثیر مخلوطهای سوخت بیواتانول و دیزل بر روی ارتعاش موتور دیزل

سید حبیب الله هاشمی فرد دهکردی; مرتضی الماسی; علی محمد برقعی; بابک بهشتی
تعداد مشاهده : 851 صفحه 236-243 PDF

تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای

فریده علیپور; محمدحسین آق خانی; محمدحسین عباسپور فرد; عادل سپهر
تعداد مشاهده : 1163 صفحه 244-254 PDF

پایش خاکورزی حفاظتی و شدت خاکورزی با استفاده از تصاویر زمینی و ماهواره ای

محمدعلی رستمی; محمد حسین رئوفت; عبدالعباس جعفری; محمد لغوی; مهدی کسرایی; سید محمدجعفر ناظم السادات
تعداد مشاهده : 1033 صفحه 255-265 PDF

ارائه و ارزیابی یک مدل تجربی برای بادبردگی نازل های باد بزنی در تونل باد به کمک پردازش تصویر

سیدحسین فتاحی; شمس‏ اله عبداله ‏پور; اسماعیل اسماعیل‏ زاده; محمد مقدم ‏واحد
تعداد مشاهده : 1163 صفحه 266-274 PDF

تخمین عملکرد چغندرقند بر اساس پوشش سایه انداز گیاه با استفاده از الگوهای پردازش تصویر

سینا لطیف التجار; عبدالعباس جعفری; سید مهدی نصیری; حمید شریفی
تعداد مشاهده : 943 صفحه 275-284 PDF

مقایسه چهار روش مکان یابی در کشاورزی به کمک سامانه موقعیت یاب جهانی و واحد اندازه گیری ماند

هادی گلی; سعید مینایی; علی جعفری; علیرضا کیهانی; علی حاجی احمد; حمید عبدالملکی; علی محمد برقعی
تعداد مشاهده : 1189 صفحه 285-295 PDF
تعداد مشاهده : 1048 صفحه 296-304 PDF
تعداد مشاهده : 1023 صفحه 305-313 PDF

ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکی

محمد قاسمی; مهدی خجسته پور; محمدحسین آق خانی
تعداد مشاهده : 1109 صفحه 314-323 PDF
تعداد مشاهده : 921 صفحه 324-334 PDF
تعداد مشاهده : 955 صفحه 335-343 PDF

مدل برآورد عملکرد محصولات اساسی بر پایه شاخص سطح مکانیزاسیون کشاورزی در ایران

کامبیز عباسی; مرتضی الماسی; علی محمد برقعی; سعید مینایی
تعداد مشاهده : 1282 صفحه 344-351 PDF

پیش بینی عمر اقتصادی کمباین بر اساس مدل هزینه های تعمیر و نگهداری

عباس روحانی; حسین غفاری; رضا فعله گری; خسرو محمدی قرمز گلی; حسن مسعودی
تعداد مشاهده : 921 صفحه 360-367 PDF

یادداشت پژوهشی

تعداد مشاهده : 1064 صفحه 368-377 PDF

بررسی فنی و اقتصادی روش های برداشت برنج در منطقه شیروان چرداول

محمد هاشم رحمتی; غلام عباس سهرابوندی; مهدی خدادادی; آیت محمد رزداری
تعداد مشاهده : 756 صفحه 378-386 PDF