دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

تشخیص آفلاتوکسین پسته با استفاده از تکنیک طیف‌سنجی رامان و شبکه عصبی

رضا محمدی گل; محمد هادی خوش تقاضا; رسول ملک فر; منصوره میرابوالفتحی; علی محمد نیکبخت
تعداد مشاهده : 1194 صفحه 1-9 PDF
تعداد مشاهده : 718 صفحه 10-24 PDF
تعداد مشاهده : 672 صفحه 25-34 PDF
تعداد مشاهده : 582 صفحه 35-43 PDF
تعداد مشاهده : 1000 صفحه 44-51 PDF
تعداد مشاهده : 1217 صفحه 63-72 PDF

تشخیص ارقام شلتوک، برنج قهوه ای و سفید براساس ویژگی های بافتی تصویر و شبکه عصبی مصنوعی

ایمان گلپور; جعفر امیری پریان; رضا امیری چایجان; جواد خزائی
تعداد مشاهده : 1059 صفحه 73-81 PDF
تعداد مشاهده : 507 صفحه 82-91 PDF
تعداد مشاهده : 782 صفحه 101-110 PDF
تعداد مشاهده : 1158 صفحه 111-121 PDF

بررسی تأثیر ارتفاع سقوط و سطح برخورد بر کوفتگی سیب‌های صادراتی

داود قنبریان; منیژه شیروانی; مهدی قاسمی ورنامخواستی; حسین گلستانیان
تعداد مشاهده : 811 صفحه 122-133 PDF
تعداد مشاهده : 1076 صفحه 134-142 PDF
تعداد مشاهده : 1077 صفحه 143-153 PDF

تحلیل انرژی و سینتیک خشک شدن برگ‌های نعناع به روش بستر شناور ارتعاشی مجهز به پمپ حرارتی

سید مجید عطایی اردستانی; بابک بهشتی; مرتضی صادقی; سعید مینائی
تعداد مشاهده : 1043 صفحه 154-162 PDF

مقایسه نیروهای وارد بر مفاصل و ماهیچه‌های منتخب راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهای MF285 و MF399

حسین فلاحی; محمد حسین عباسپورفرد; امین اظهری; مهدی خجسته پور; امین نیکخواه
تعداد مشاهده : 590 صفحه 163-171 PDF
تعداد مشاهده : 850 صفحه 191-198 PDF
تعداد مشاهده : 1063 صفحه 206-216 PDF
تعداد مشاهده : 617 صفحه 217-227 PDF