دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

تعداد مشاهده : 975 صفحه 1-13 PDF

تأثیر بیودیزل حاصل از روغن چربی طیور بر عملکرد موتور تراکتور

مالک باوفا; محمد طبسی زاده; عبدالعلی فرزاد; برات قبادیان; حسین عشقی
تعداد مشاهده : 773 صفحه 14-24 PDF

بررسی ارگونومیکی مکانیزم‌های ترمز و گاز تراکتورهای MF285 و MF399 به روش الکترومیوگرافی

امین نیکخواه; باقر عمادی; مهدی خجسته پور; سید رضا عطارزاده حسینی
تعداد مشاهده : 865 صفحه 25-34 PDF

بهینه‌سازی مهم‌ترین پارامترهای عملکردی ردیف‌کار نیوماتیک با پایش لحظه‌ای برای بذور هندوانه و خیار

زهرا عبداله زارع; محمد امین آسودار; نواب کاظمی; مجید رهنما; سامان آبدانان مهدی زاده
تعداد مشاهده : 960 صفحه 35-48 PDF
تعداد مشاهده : 1353 صفحه 60-68 PDF
تعداد مشاهده : 825 صفحه 69-79 PDF
تعداد مشاهده : 706 صفحه 80-89 PDF
تعداد مشاهده : 883 صفحه 90-101 PDF

تعیین مقدار بقایای گیاهی، ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک در سیستم‌های خاک‌ورزی مختلف

پرویز احمدی مقدم; لعیا افتخاری; عارف مردانی; حبیب خداوردیلو
تعداد مشاهده : 866 صفحه 102-113 PDF

تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی

ایوب جعفری ملک آبادی; مهدی خجسته پور; باقر عمادی; محمودرضا گلزاریان
تعداد مشاهده : 6046 صفحه 114-125 PDF
تعداد مشاهده : 650 صفحه 126-138 PDF
تعداد مشاهده : 963 صفحه 139-152 PDF
تعداد مشاهده : 1001 صفحه 153-162 PDF

اندازه‌گیری برخط وزن کیوی با استفاده از روش ضربه

سید محمد میراحمدی; سید احمد میره ای; مرتضی صادقی; عباس همت
تعداد مشاهده : 760 صفحه 163-175 PDF

اثر ضربه ناشی از سقوط بر کوفتگی میوه انار

محمد محمدشفیع; علی رجبی پور; حسین مبلی; مجید خانعلی
تعداد مشاهده : 715 صفحه 176-187 PDF

ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش‌های صوتی و نفوذسنجی

محمدرضا بیاتی; علی رجبی پور; حسین مبلی; افشین ایوانی; فوژان بدیعی
تعداد مشاهده : 773 صفحه 188-200 PDF
تعداد مشاهده : 794 صفحه 201-213 PDF

مقایسه دقت سه مدل گیرنده مکان‏‌یاب متداول

ابراهیم چاوشی; جعفر امیری پریان; بهزاد جباری
تعداد مشاهده : 695 صفحه 214-223 PDF

بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک

مریم نقی پورزاده ماهانی; محمد حسین آق خانی
تعداد مشاهده : 815 صفحه 224-235 PDF
تعداد مشاهده : 664 صفحه 236-249 PDF
تعداد مشاهده : 1345 صفحه 250-258 PDF

یادداشت پژوهشی