دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

طراحی، ساخت و ارزیابی یک نوع موزع خودکار نشاء ریشه لخت پیاز

محمد طهری; داود قنبریان; اورنگ تاکی; مهدی قاسمی ورنامخواستی
تعداد مشاهده : 967 صفحه 271-282 PDF

ساخت و ارزیابی مزرعه ای ماشین کشت مخلوط ذرت و لوبیا

علیرضا مندنی; سید حسین کار پرورفرد
تعداد مشاهده : 933 صفحه 283-297 PDF
تعداد مشاهده : 873 صفحه 298-311 PDF
تعداد مشاهده : 1068 صفحه 322-335 PDF

انتخاب شبکه عصبی مطلوب بر پایه الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص خرابی مکانیزم نگهدارنده کلاچ تراکتور مسی فرگوسن 285

سیدفرهاد موسوی; محمد حسین عباسپورفرد; محمد حسین آق خانی; ابراهیم ابراهیمی; احمد سهیلی مهدی زاده
تعداد مشاهده : 646 صفحه 336-349 PDF
تعداد مشاهده : 784 صفحه 350-361 PDF
تعداد مشاهده : 1227 صفحه 362-375 PDF

ارزیابی پارامترهای مؤثر در جداسازی الیاف ساقه استبرق به روش ماشینی

نازیلا طربی; حسین موسی زاده; علی جعفری; جلیل تقی زاده طامه
تعداد مشاهده : 792 صفحه 384-395 PDF
تعداد مشاهده : 832 صفحه 396-405 PDF
تعداد مشاهده : 714 صفحه 406-416 PDF

تعیین مناسب ترین بسامد و مدت زمان نوسان شاخه تکان پنوماتیک زیتون

علی رضایی; محمد لغوی; سعادت کامگار; یاسر مهدی پور
تعداد مشاهده : 678 صفحه 417-428 PDF

بررسی و مدل سازی سینتیک تجزیه حرارتی برگ و چوب پسته به منظور تولید سوخت های زیستی

محسن استاد حسینی; احمد غضنفری مقدم; حسن هاشمی پور رفسنجانی; احمد عطایی
تعداد مشاهده : 2531 صفحه 429-439 PDF

بررسی و بهینه‌سازی تولید بیودیزل از روغن بنه به کمک امواج فراصوت توسط روش منحنی سطح پاسخ

بهرام حسین زاده سامانی; ابراهیم فیاضی; برات قبادیان; سجاد رستمی
تعداد مشاهده : 856 صفحه 440-450 PDF

بررسی جریان یک بعدی هوا در یک جمع کننده خورشیدی تخت با قابلیت تعقیب تابش خورشید

هادی صمیمی اخیجهانی; اکبر عرب حسینی; محمد حسین کیانمهر
تعداد مشاهده : 754 صفحه 451-462 PDF

مطالعه برخی خصوصیات فیزیکی و جنبه‌های انرژی فرآیند خشک کردن سیب‌زمینی در روش مادون قرمز-خلأ

نگار حافظی; محمد جواد شیخ داودی; سید مجید سجادیه; محمد اسماعیل خراسانی فردوانی
تعداد مشاهده : 781 صفحه 463-475 PDF
تعداد مشاهده : 797 صفحه 476-487 PDF
تعداد مشاهده : 709 صفحه 488-498 PDF

افزایش کارایی انرژی با تغییر شکل هندسی شیاربازکن بیلچه‌ای

رضا رحیم‌زاده; یحیی عجب شیرچی; شمس‌اله عبداله پور; احمد شریفی; ناصر سرتیپی; ابوالقاسم محمدی
تعداد مشاهده : 735 صفحه 499-509 PDF

بررسی الگوی مصرف انرژی محصول گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی

مهدی شعبان زاده; رضا اسفنجاری کناری; اعظم رضائی
تعداد مشاهده : 810 صفحه 524-536 PDF

پیش بینی روزهای کاری برای عملیات خاک ورزی ثانویه و کاشت پاییزه

ارمغان کوثری مقدم; حسن صدرنیا; حسن عاقل; محمد بنایان اول
تعداد مشاهده : 538 صفحه 537-546 PDF

یادداشت پژوهشی

تعداد مشاهده : 702 صفحه 547-556 PDF