دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

ساخت و ارزیابی دستگاه دانه‌کن انار ارتعاشی- بادی

سیدمهدی نصیری; سحر صمصامی; محمد لغوی
تعداد مشاهده : 935 صفحه 1-12 PDF

آزمون و ارزیابی یک نوع خاک همزن دوار با تیغه های مثلثی لبه مضرسی

حسین غلامی; داود کلانتری; مجید رجبی وندچالی
تعداد مشاهده : 567 صفحه 26-36 PDF

انتخاب بهترین ادوات خاک‌ورز به لحاظ مصرف بهینه انرژی با استفاده از روش تحلیل ساده وزنی شده

کورش اندکایی زاده; محمد جواد شیخ داودی; محمد اسماعیل خراسانی فردوانی
تعداد مشاهده : 662 صفحه 37-47 PDF

تحلیل عوامل مؤثر بر برداشت مکانیکی زیتون در استان گیلان

حامد عابدی; سعید فیروزی; محمد صادق الهیاری
تعداد مشاهده : 654 صفحه 48-60 PDF

ارزیابی عوامل فنی سم‏پاش توربینی زراعی بر کیفیت پاشش و قطر قطرات با پردازش تصویر

فائزه بهزادی پور; محمود قاسمی نژاد رایینی; محمدامین آسودار; افشین مرزبان; سامان آبدانان مهدی زاده
تعداد مشاهده : 704 صفحه 61-72 PDF

کاربرد تبدیل هاف تعمیم‌یافته در تشخیص گیاه چغندرقند از علف هرز با استفاده از ماشین‌بینایی

عادل بخشی پور زیارتگاهی; عبدالعباس جعفری; یحیی امام; سید مهدی نصیری; سعادت کامگار; داریوش زارع
تعداد مشاهده : 626 صفحه 73-85 PDF
تعداد مشاهده : 582 صفحه 86-96 PDF
تعداد مشاهده : 782 صفحه 114-125 PDF

اثر متغیرهای سامانه آکوستیک بر سیگنال های صدای دو رقم خربزه

فرهاد خوشنام; سید رضا حسن بیگی بیدگلی; مسلم نامجو; مهدیه دوروزی
تعداد مشاهده : 618 صفحه 126-139 PDF
تعداد مشاهده : 840 صفحه 140-151 PDF
تعداد مشاهده : 710 صفحه 152-164 PDF

بررسی ارتعاشات موتور تراکتور MF285 بر اثر ترکیبات مختلف سوخت بیودیزل به کمک روش های آماری و ANFIS

علی سفرنگیان; لیلا ندرلو; حسین جوادی کیا; مصطفی مصطفایی; سید سعید محتسبی
تعداد مشاهده : 639 صفحه 165-176 PDF

تأثیر زمان پاشش بر آنالیز انرژی و اکسرژی یک موتور دیزل با سوخت بیودیزل

امین فرهادی; سجاد رستمی; برات قبادیان; شاهین بشارتی
تعداد مشاهده : 574 صفحه 177-191 PDF

تحلیل کمی و کیفی بیوگاز تولیدی از هضم کودگاوی، فاضلاب شهری و پسماند آشپزخانه

محمود محمودی اشکفتکی; رحیم ابراهیمی; عبدالله قاسمی پیربلوطی
تعداد مشاهده : 722 صفحه 192-203 PDF

ارزیابی مدل های ریاضی انتقال حرارت و رگرسیون چندگانه در پیش بینی متغیرهای داخلی گلخانه نیمه خورشیدی

مرتضی تاکی; یحیی عجب شیرچی; سید فرامرز رنجبر; عباس روحانی; منصور مطلوبی
تعداد مشاهده : 1062 صفحه 204-220 PDF

تحلیل عددی استفاده از آب گرم کن خورشیدی ترکیبی فتوولتائیک-گرمایی در ایران

مسعود محمدی ساردوئی; حمید مرتضی پور; کاظم جعفری نعیمی
تعداد مشاهده : 668 صفحه 221-233 PDF
تعداد مشاهده : 577 صفحه 234-246 PDF
تعداد مشاهده : 777 صفحه 260-269 PDF

شناسایی و اولویت بندی نیازمندی های مشتریان از تراکتور با روش QFD

هوشنگ تقی زاده; مصطفی ضیائی حاجی پیرلو; وحید خدرلی; بهزاد شمسی
تعداد مشاهده : 1254 صفحه 270-284 PDF
تعداد مشاهده : 567 صفحه 285-297 PDF
تعداد مشاهده : 685 صفحه 298-311 PDF

یادداشت پژوهشی