فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

ساخت و ارزیابی دستگاه دانه‌کن انار ارتعاشی- بادی

سیدمهدی نصیری; سحر صمصامی; محمد لغوی

انتخاب بهترین ادوات خاک‌ورز به لحاظ مصرف بهینه انرژی با استفاده از روش تحلیل ساده وزنی شده

کورش اندکایی زاده; محمد جواد شیخ داودی; محمد اسماعیل خراسانی فردوانی

تحلیل عوامل مؤثر بر برداشت مکانیکی زیتون در استان گیلان

حامد عابدی; سعید فیروزی; محمد صادق الهیاری

ارزیابی عوامل فنی سم‏پاش توربینی زراعی بر کیفیت پاشش و قطر قطرات با پردازش تصویر

فائزه بهزادی پور; محمود قاسمی نژاد رایینی; محمدامین آسودار; افشین مرزبان; سامان آبدانان مهدی زاده

کاربرد تبدیل هاف تعمیم‌یافته در تشخیص گیاه چغندرقند از علف هرز با استفاده از ماشین‌بینایی

عادل بخشی پور زیارتگاهی; عبدالعباس جعفری; یحیی امام; سید مهدی نصیری; سعادت کامگار; داریوش زارع

اثر متغیرهای سامانه آکوستیک بر سیگنال های صدای دو رقم خربزه

فرهاد خوشنام; سید رضا حسن بیگی بیدگلی; مسلم نامجو; مهدیه دوروزی

بررسی ارتعاشات موتور تراکتور MF285 بر اثر ترکیبات مختلف سوخت بیودیزل به کمک روش های آماری و ANFIS

علی سفرنگیان; لیلا ندرلو; حسین جوادی کیا; مصطفی مصطفایی; سید سعید محتسبی

تأثیر زمان پاشش بر آنالیز انرژی و اکسرژی یک موتور دیزل با سوخت بیودیزل

امین فرهادی; سجاد رستمی; برات قبادیان; شاهین بشارتی

تحلیل کمی و کیفی بیوگاز تولیدی از هضم کودگاوی، فاضلاب شهری و پسماند آشپزخانه

محمود محمودی اشکفتکی; رحیم ابراهیمی; عبدالله قاسمی پیربلوطی

ارزیابی مدل های ریاضی انتقال حرارت و رگرسیون چندگانه در پیش بینی متغیرهای داخلی گلخانه نیمه خورشیدی

مرتضی تاکی; یحیی عجب شیرچی; سید فرامرز رنجبر; عباس روحانی; منصور مطلوبی

تحلیل عددی استفاده از آب گرم کن خورشیدی ترکیبی فتوولتائیک-گرمایی در ایران

مسعود محمدی ساردوئی; حمید مرتضی پور; کاظم جعفری نعیمی

شناسایی و اولویت بندی نیازمندی های مشتریان از تراکتور با روش QFD

هوشنگ تقی زاده; مصطفی ضیائی حاجی پیرلو; وحید خدرلی; بهزاد شمسی

کوتاه پژوهشی

کوتاه پژوهشی