دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

تعداد مشاهده : 474 صفحه 323-335 PDF
تعداد مشاهده : 607 صفحه 336-349 PDF

بررسی اثر وجود دیوار شمالی بر مقدار مصرف انرژی یک گلخانه یک‌طرفه‌ی شرقی- غربی

حسن قاسمی مبتکر; یحیی عجب شیرچی; سید فرامرز رنجبر; منصور مطلوبی
تعداد مشاهده : 402 صفحه 350-363 PDF
تعداد مشاهده : 553 صفحه 364-378 PDF

بررسی و ارزیابی سامانه فراصوت در تعیین و تشخیص ارتفاع تاج پوشش گیاه ذرت

ترحم مصری گندشمین; پژمان عالی قلعه; سعید عالی قلعه; بهمن نجفی
تعداد مشاهده : 458 صفحه 379-387 PDF
تعداد مشاهده : 402 صفحه 388-400 PDF

تأثیر دما و سرعت جریان هوا بر سینتیک خشک شدن حین فرآیند برشته کردن پسته با جریان هوای داغ

علی دینی; ناصر صداقت; سید محمد علی رضوی; آرش کوچکی; بیژن ملائکه نیکویی
تعداد مشاهده : 492 صفحه 401-414 PDF

تأثیر دما و روش خشک کردن بر مدت زمان خشک شدن و کیفیت رنگ گیاه نعناع

حسین بهمن پور; سید مجید سجادیه; محمد جواد شیخ داودی; مریم ذوالفقاری
تعداد مشاهده : 536 صفحه 415-426 PDF
تعداد مشاهده : 488 صفحه 427-438 PDF

تشخیص تقلب در نمونه عسل "کنار" با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی

محمد حاجی نژاد; سیدسعید محتسبی; مهدی قاسمی ورنامخواستی; مرتضی آغباشلو
تعداد مشاهده : 619 صفحه 439-450 PDF
تعداد مشاهده : 417 صفحه 468-479 PDF

بررسی تحلیلی و عملی مقاومت کششی تیغه‌های چیزل با پوشش پلاستیکی

محمد برزگر تبریزی; سید جعفر هاشمی; رضا کریمی
تعداد مشاهده : 345 صفحه 480-490 PDF

بررسی ارگونومیکی ارتعاش یک نوع روتوتیلر با تیغه‌های جدید

حسین غلامی; داود کلانتری; مجید رجبی وندچالی
تعداد مشاهده : 386 صفحه 491-502 PDF
تعداد مشاهده : 402 صفحه 503-513 PDF
تعداد مشاهده : 530 صفحه 514-526 PDF

یادداشت پژوهشی

تعداد مشاهده : 474 صفحه 546-557 PDF