دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

تعداد مشاهده : 397 صفحه 1-13 PDF
تعداد مشاهده : 375 صفحه 15-29 PDF
تعداد مشاهده : 439 صفحه 31-41 PDF

پیش‌بینی ریزش محصول گندم در دماغه‌ی شبیه‌سازی شده‌ی کمباین با استفاده از تحلیل ابعادی

رضا کرملاچعب; سید حسین کار پرورفرد; محسن عدالت; حسین رحمانیان کوشککی
تعداد مشاهده : 347 صفحه 43-53 PDF
تعداد مشاهده : 282 صفحه 55-66 PDF
تعداد مشاهده : 667 صفحه 79-91 PDF

برنامه‌ریزی مسیر حرکت بهینه ماشین در مزارع مستطیلی‌شکل با استفاده از الگوریتم ژنتیک

ترحم مصری گندشمین; فروغ کیهانی نسب; غلامحسین شاهقلی; ابراهیم عبداللهی
تعداد مشاهده : 323 صفحه 93-104 PDF

مدل‌سازی تراکم خاک زیر تایر تراکتور با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه

غلامحسین شاهقلی; حافظ غفوری چیانه; ترحم مصری گندشمین
تعداد مشاهده : 463 صفحه 105-118 PDF
تعداد مشاهده : 292 صفحه 149-157 PDF
تعداد مشاهده : 762 صفحه 159-169 PDF
تعداد مشاهده : 611 صفحه 185-196 PDF

یادداشت پژوهشی

تعداد مشاهده : 329 صفحه 212-221 PDF

طراحی و انتگراسیون فرآیند تولید بیودیزل از روغن‌های گیاهی با استفاده از واکنش ترانس‌استریفیکاسیون

فرزین عباسپور اقدم; حمیدرضا کیانی منش; داریوش عربیان; رسول خلیل زاده
تعداد مشاهده : 396 صفحه 223-234 PDF