نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقاله کامل پژوهشی

 • اثر محتوای رطوبتی بر برخی خواص فیزیکی زرشک  PDF    دانلود : 2016
  احسان ولایتی ; باقر عمادی ; مهدی خجسته پور ; محمد حسین سعیدی راد
  بازدید: 1038
  بررسی و تعیین تلفات برداشت کمباینی ذرت دانه‌ای به منظور ارائه راهکارهای  PDF    دانلود : 2680
  محمدرضا مستوفی سرکاری
  بازدید: 1401
  استفاده از روش تحلیل حالات بالقوه شکست و اثرات آن (FMEA) به منظور انجام شخم مطلوب با گاوآهن برگردان دار  PDF    دانلود : 3340
  مجید نامداری ; شاهین رفیعی ; علی جعفری
  بازدید: 1062
  ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت  PDF    دانلود : 2649
  جلال برادران مطیع ; محمدحسین آق خانی ; محمدحسین عباسپورفرد ; امیر لکزیان
  بازدید: 884
  بررسی عوامل کاری تیغه‌های روتوتیلر درعملیات خاک ورزی باغات و شالیزارها  PDF    دانلود : 2913
  رضا طباطبائی کلور ; غفار کیانی
  بازدید: 992
  انتخاب تراکتور مناسب بر مبنای تصمیم گیری چند معیاری  PDF    دانلود : 2277
  محمدباقر لک ; علی محمد برقعی
  بازدید: 1096

 • یادداشت پژوهشی

 • مطالعه شاخص‌های مکانیزاسیون در کشاورزی خرده مالک استان خراسان رضوی و ارائه راهکارهای مناسب  PDF    دانلود : 2956
  محمد حسین سعیدی راد ; سید عبداله پرهیزگار
  بازدید: 1044

  چکیده های انگلیسی جلد ۱ شماره ۱  PDF    دانلود : 2912
   
  بازدید: 632