نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقاله کامل پژوهشی

 • طراحی، ساخت و آزمون دینامومتر اتصال سه نقطه  PDF    دانلود : 3331
  محمد عسکری ; محمدحسن کماری زاده ; نعمت نوبخت
  بازدید: 1518
  ارزیابی و مقایسه روش های زمین آماری در تهیه نقشه مدیریت اعمال نرخ-متغیر (VRA) علف‌کش‌ پیش رویشی سیانازین  PDF    دانلود : 2901
  داوود محمد زمانی ; سعید مینایی ; رضا علیمردانی ; مرتضی الماسی ; روح الله یوسفی
  بازدید: 1002
  تهیه نقشه‌های مدیریتی علف هرز با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی با هدف کاربرد در کشاورزی دقیق  PDF    دانلود : 2542
  عباس روحانی ; حسن مکاریان
  بازدید: 1457
  ارزیابی تکنیک پردازش تصویر در تخمین ازت و عملکرد گیاه برنج و مقایسه آن با روش های متعارف  PDF    دانلود : 3125
  محمدرضا لاریجانی ; رحمان فرخی تیمورلو
  بازدید: 1587
  بررسی عملکرد مزرعه ای چهار روش وجین بادام زمینی  PDF    دانلود : 3040
  سعید فیروزی ; محمدنقی صفرزاده ویشکایی ; محمدرضا علیزاده
  بازدید: 1266
  بررسی اثر رطوبت بر خواص مکانیکی و سرعت حد میوه زرشک  PDF    دانلود : 2921
  احسان ولایتی ; باقر عمادی ; مهدی خجسته پور ; محمدحسین سعیدی راد
  بازدید: 973
  مقایسه تأثیر روش‌های بی‌خاک‌ورزی، کم‌خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم بر عملکرد گندم دیم در زمین‌ دارای سنگلاخ منطقه گرمسیری  PDF    دانلود : 3210
  نعیم لویمی ; محمود صفری ; نصرت اله حیدرپور
  بازدید: 1214

 • یادداشت پژوهشی

 • بررسی کارایی انرژی مصرفی در کشت گندم دیم توسط تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) (مطالعه موردی: دشت سیلاخور)  PDF    دانلود : 3067
  یحیی عجب شیرچی ; مرتضی تاکی ; رضا عبدی ; احمد قبادی فر ; ایرج رنجبر
  بازدید: 1240

  چکیده های انگلیسی جلد ۱ شماره ۲  PDF    دانلود : 1113
   
  بازدید: 749