دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

طراحی، ساخت و آزمون دینامومتر اتصال سه نقطه

محمد عسکری; محمدحسن کماری زاده; نعمت نوبخت
تعداد مشاهده : 2067 PDF

ارزیابی و مقایسه روش های زمین آماری در تهیه نقشه مدیریت اعمال نرخ-متغیر (VRA) علف‌کش‌ پیش رویشی سیانازین

داوود محمد زمانی; سعید مینایی; رضا علیمردانی; مرتضی الماسی; روح الله یوسفی
تعداد مشاهده : 1450 PDF

بررسی عملکرد مزرعه ای چهار روش وجین بادام زمینی

سعید فیروزی; محمدنقی صفرزاده ویشکایی; محمدرضا علیزاده
تعداد مشاهده : 1652 PDF

بررسی اثر رطوبت بر خواص مکانیکی و سرعت حد میوه زرشک

احسان ولایتی; باقر عمادی; مهدی خجسته پور; محمدحسین سعیدی راد
تعداد مشاهده : 1222 PDF

یادداشت پژوهشی

تعداد مشاهده : 1469 PDF