نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقاله کامل پژوهشی

 • طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه دیجیتالی اندازه گیری لغزش و سرعت پیشروی مناسب برای تراکتورهای دو چرخ محرک موجود در کشو  PDF    دانلود : 3709
  مهدی خسروی ; محمدحسین عباسپورفرد ; محمدحسین آق خانی
  بازدید: 1102
  بررسی و تعیین میزان توان، سوخت مورد نیاز و برخی خواص فیزیکی خاک در چند روش خاک‌ورزی  PDF    دانلود : 5087
  محمد یونسی الموتی ; احمد شریفی
  بازدید: 1399
  بررسی تاثیر ارتفاع سقوط، سرعت حرکت نقاله و جنس سطح برخورد بر سطح و حجم کوفتگی سیب رقم گلدن دلیشز  PDF    دانلود : 4748
  رضا طباطبائی کلور ; علیرضا کلوری ; سید جعفر هاشمی ; رمضان هادی پور
  بازدید: 791
  تجزیه و تحلیل کارایی انرژی محصول خیار گلخانه ای به روش تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی (شهرستان شهرضا - استان اصفهان)  PDF    دانلود : 6740
  مرتضی تاکی ; یحیی عجب شیرچی ; رضا عبدی ; محمد اکبرپور
  بازدید: 1316
  ارزیابی اثرات کنترل دما و رطوبت در تولید خیار گلخانه ای در منطقه جیرفت و کهنوج  PDF    دانلود : 6655
  داود مؤمنی ; محمدهاشم رحمتی
  بازدید: 2149
  ارزیابی پارامترهای فنی و زراعی روش‌های کاشت گندم با مقادیر مختلف بذر در جنوب خوزستان  PDF    دانلود : 7252
  جعفر حبیبی اصل ; الیاس دهقان
  بازدید: 758
  ویژگی‌های فیزیکی دانه در برخی ارقام آفتابگردان تحت تاثیر تنش کم آبی  PDF    دانلود : 5114
  ایرج اله دادی ; حسین اورکی ; فتانه پرهیزکار خاجانی
  بازدید: 765

 • یادداشت پژوهشی

 • بررسی تغییرات و مدل سازی ریاضی چروکیدگی سیر (Allium sativum L.) در طی خشک کردن به صورت همرفتی  PDF    دانلود : 7230
  مجید رسولی ; صادق سیدلو
  بازدید: 1005

  چکیده های انگلیسی جلد ۲ شماره ۱  PDF    دانلود : 4676
   
  بازدید: 662