مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
سال 1393 جلد 4 شماره 2 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه مغز کن پسته وحشی
( فاطمه کریمی ; علی فدوی )
1058 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 4 شماره 1 ارزیابی کیفیت (خردشدگی) مغز حاصل از شکستن گردو تحت بار ضربه ای
( خسرو محمدی قرمزگلی ; حمیدرضا قاسم زاده ; حسین نوید ; محمد مقدم ; حسین غفاری )
357 چکیده   PDF
سال 1391 جلد 2 شماره 1 ارزیابی اثرات کنترل دما و رطوبت در تولید خیار گلخانه ای در منطقه جیرفت و کهنوج
( داود مؤمنی ; محمدهاشم رحمتی )
343 چکیده   PDF
سال 1394 جلد 5 شماره 1 تشخیص پرتقال روی درخت با کاربرد پردازش تصاویر دیجیتال بر اساس روش شبکه عصبی و تراکم سایه روشن
( حمید رضا احمدی ; جعفر امیری پریان )
313 چکیده   PDF
سال 1396 جلد 7 شماره 2 تأثیر دما و روش خشک کردن بر مدت زمان خشک شدن و کیفیت رنگ گیاه نعناع
( حسین بهمن پور ; سید مجید سجادیه ; محمد جواد شیخ داودی ; مریم ذوالفقاری )
293 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 4 شماره 2 تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای
( فریده علیپور ; محمدحسین آق خانی ; محمدحسین عباسپور فرد ; عادل سپهر )
290 چکیده   PDF
سال 1397 جلد 8 شماره 1 مدل‌سازی تراکم خاک زیر تایر تراکتور با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه
( غلامحسین شاهقلی ; حافظ غفوری چیانه ; ترحم مصری گندشمین )
284 چکیده   PDF
سال 1395 جلد 6 شماره 1 بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک
( مریم نقی پورزاده ماهانی ; محمد حسین آق خانی )
212 چکیده   PDF
سال 1394 جلد 5 شماره 1 بررسی تاثیر پارامترهای گرانول کردن کود کمپوست با استفاده از روش سطح پاسخ
( یوسف قاسمی ; محمد حسین کیانمهر ; بهزاد آزادگان )
183 چکیده   PDF
سال 1396 جلد 7 شماره 1 تجزیه و تحلیل سهم نهاده‌های مختلف و تعیین شاخص‌های انرژی در تولید مرغ گوشتی شهرستان مشهد
( حسن صدرنیا ; مهدی خجسته پور ; حسن عاقل ; عباس سعیدی رشک علیا )
169 چکیده   PDF