نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
سال 1390 جلد 1 شماره 1 ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت محمدحسین آق خانی چکیده
سال 1391 جلد 2 شماره 1 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه دیجیتالی اندازه گیری لغزش و سرعت پیشروی مناسب برای تراکتورهای دو چرخ محرک موجود در کشو محمدحسین آق خانی چکیده
سال 1391 جلد 2 شماره 2 بهینه سازی و تحلیل یک اهرم بندی λ- شکل خط مستقیم برای طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه محمدحسین آق خانی چکیده
سال 1392 جلد 3 شماره 2 بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت محمدحسین آق خانی چکیده
سال 1392 جلد 3 شماره 2 بررسی تأثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی محمدحسین آق خانی چکیده
سال 1393 جلد 4 شماره 1 مطالعه اثر سطوح مختلف رطوبت و دما بر ظرفیت گرمایی ویژه دانه و مغز دو رقم پسته ایرانی محمدحسین آق خانی چکیده
سال 1393 جلد 4 شماره 1 طراحی، ساخت و ارزیابی گشتاورسنج دوار با قابلیت نمایش آنی گشتاور محمدحسین آق خانی چکیده
سال 1393 جلد 4 شماره 2 بررسی امکان هدایت یک تراکتور بدون سرنشین براساس ارسال بی سیم تصویر ویدئویی محمدحسین آق خانی چکیده
سال 1393 جلد 4 شماره 2 ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکی محمدحسین آق خانی چکیده
سال 1393 جلد 4 شماره 2 تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای محمدحسین آق خانی چکیده
سال 1394 جلد 5 شماره 1 طراحی الگوریتم بینایی رایانه ای برای تشخیص فلفل دلمه جهت برداشت روباتیک در شرایط نور طبیعی محمدحسین آق خانی چکیده
سال 1394 جلد 5 شماره 2 ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر محمدحسین آق خانی چکیده
سال 1394 جلد 5 شماره 2 پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP محمدحسین آق خانی چکیده
1 - 13 (13)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد