نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال ۱۳۹۴ جلد ۵ شماره ۲ بررسی تأثیر سیستم توربوشارژر بر پارامترهای مصرف سوخت موتور، توان و کشش تراکتورهای ITM۴۷۵، ITM۴۸۵ و ITM۸۰۰ چکیده   PDF 38337
خلیل پاشائی هولاسو ; بهزاد محمدی الستی ; محمد علی حداد درفشی ; مهدی عباسقلی پور
سال ۱۳۹۵ جلد ۶ شماره ۱ تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی چکیده   PDF 2892
ایوب جعفری ملک آبادی ; مهدی خجسته پور ; باقر عمادی ; محمودرضا گلزاریان
سال ۱۳۹۵ جلد ۶ شماره ۲ بررسی و مدل سازی سینتیک تجزیه حرارتی برگ و چوب پسته به منظور تولید سوخت های زیستی چکیده   PDF 2175
محسن استاد حسینی ; احمد غضنفری مقدم ; حسن هاشمی پور رفسنجانی ; احمد عطایی
سال ۱۳۹۱ جلد ۲ شماره ۱ ارزیابی اثرات کنترل دما و رطوبت در تولید خیار گلخانه ای در منطقه جیرفت و کهنوج چکیده   PDF 2149
داود مؤمنی ; محمدهاشم رحمتی
سال ۱۳۹۲ جلد ۳ شماره ۲ طراحی، ساخت و ارزیابی حسگر شدت جریان جرمی کمباین غلات چکیده   PDF 1882
سید محمدرضا ناظم السادات ; محمد لغوی
سال ۱۳۹۰ جلد ۱ شماره ۲ ارزیابی تکنیک پردازش تصویر در تخمین ازت و عملکرد گیاه برنج و مقایسه آن با روش های متعارف چکیده   PDF 1587
محمدرضا لاریجانی ; رحمان فرخی تیمورلو
سال ۱۳۹۱ جلد ۲ شماره ۲ جداسازی زعفران از سایر اجزاء گل در تونل باد عمودی و بررسی آن با منطق فازی چکیده   PDF 1524
اسلام علیشاهی ; محسن شمسی
سال ۱۳۹۰ جلد ۱ شماره ۲ طراحی، ساخت و آزمون دینامومتر اتصال سه نقطه چکیده   PDF 1518
محمد عسکری ; محمدحسن کماری زاده ; نعمت نوبخت
سال ۱۳۹۰ جلد ۱ شماره ۲ تهیه نقشه‌های مدیریتی علف هرز با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی با هدف کاربرد در کشاورزی دقیق چکیده   PDF 1457
عباس روحانی ; حسن مکاریان
سال ۱۳۹۰ جلد ۱ شماره ۱ بررسی و تعیین تلفات برداشت کمباینی ذرت دانه‌ای به منظور ارائه راهکارهای چکیده   PDF 1401
محمدرضا مستوفی سرکاری
1 - 10 (10)