با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تاثیر خواص فیزیولوژیکی گلابی بر مقدار ضریب دی‌الکتریک میوه

محمدجواد محمودی؛ محسن آزادبخت

دوره 11، شماره 1 ، 1400، ، صفحه 71-81

https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.85595

چکیده
  امروزه خواص دی‌الکتریک محصولات غذایی و بیولوژیکی به پارامتری ارزشمند در مهندسی مواد غذایی و فناوری تبدیل شده است که محدوده طیفی فوق‌العاده‌ای از 6-10 تا 1012 هرتز را پوشش می‌دهد. در این تحقیق ابتدا تعداد 27 گلابی کاملاً سالم به‌وسیله آزمون غیرمخرب سی‌تی اسکن انتخاب و سپس تحت بارگذاری شبه‌استاتیکی و دینامیکی قرار گرفتند و انبارداری ...  بیشتر