با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی تأثیر تیمارهای آبیاری و تغذیه‌ای بر خواص بیوفیزیکی و بیومکانیکی بذر گلرنگ

مازیار فیض اله زاده؛ علی محمد نیکبخت؛ اسعد مدرس مطلق

دوره 3، شماره 1 ، 1392، ، صفحه 58-70

https://doi.org/10.22067/jam.v3i1.19715

چکیده
  گلرنگ از گیاهان صنعتی بوده و میزان روغن قابل استخراج از مغز آن حدود 45 درصد می‌باشد. با توجه به ارزش روغن موجود در بذر گلرنگ و همچنین پتانسیل بالای کشور برای کشت آن، نیاز به تولید بذرهایی با کیفیت و عملکرد بیشتر می‌باشد. همچنین طراحی دستگاه‌های مختلف فرآوری و استخراج روغن و همچنین بهینه‌سازی آن‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد که در ارتباط ...  بیشتر