با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تشخیص بی‌درنگ بطری‌های معیوب در خط تولید نوشابه با استفاده از ماشین‌بینایی

ولی رسولی شربیانی؛ امید فرهنگی؛ ابراهیم تقی نژاد

دوره 9، شماره 1 ، 1398، ، صفحه 123-137

https://doi.org/10.22067/jam.v9i1.64834

چکیده
  سامانه ماشین‌بینایی کاربرد مختلفی در صنعت دارد. در بسته‌بندی مواد سیالی چون روغن‌های مایع و انواع نوشیدنی‌ها (آب‌معدنی، نوشابه‌ها، آب‌میوه‌ها و غیره)، امکان نشت سیال به بیرون وجود دارد. بنابراین انجام عمل بازرسی بطری‌های حاوی سیال ازنظر عدم عیب در درپوش و حلقه آب‌بند، امری ضروری است. صحت اتصال برچسب نیز از حیث مشتری‌پسندی حائز ...  بیشتر