با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
طراحی و ساخت
طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه توزین تخم‌مرغ به‌کمک سنسور خازنی و شبکه عصبی

سامان خلیلی؛ بهزاد محمدی الستی؛ مهدی عباسقلی پور

دوره 5، شماره 2 ، 1394، ، صفحه 261-269

https://doi.org/10.22067/jam.v5i2.28513

چکیده
  درجه‌بندی محصولات کشاورزی برای عرضه به بازارهای داخلی و خارجی همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. درجه‌بندی براساس پارامترهای مختلفی از جمله رنگ، رسیدگی، ابعاد و وزن انجام می‌گردد. وزن محصول در اکثر موارد از پارامترهای مؤثر در درجه‌بندی می‌باشد. در درجه‌بندی محصول تخم‌مرغ نیز، میزان درشتی در بازاریابی بسیار مهم می‌باشد. ...  بیشتر