با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تهیه نقشه عملکرد مزرعه با استفاده از سامانه سنجش انرژی دستگاه بسته بند مکعبی علوفه

حسین هوشمند؛ محمد لغوی

دوره 5، شماره 1 ، 1394، ، صفحه 199-205

https://doi.org/10.22067/jam.v5i1.28930

چکیده
  امروزه با توجه به پیشرفت های علم الکترونیک و رایانه و ارتباط روزافزون این علم با سایر علوم، عرصه های نوین و گسترده ای برای ایجاد تحول فراروی بشر قرار گرفته است. از جمله این تحولات می توان به کشاورزی دقیق اشاره نمود. یکی از پیشرفته ترین بخش‌های این فن‌آوری مربوط به بخش پایش عملکرد محصول می باشد. در این بخش با بهره گیری از حسگرهای الکترونیکی ...  بیشتر