با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
طراحی و ساخت
طراحی، ساخت و ارزیابی شبه مزرعه ای یک نمونه سله شکن وجین کن چغندرقند مجهز به حسگر مادون قرمز

اسماعیل چالی گر؛ محمد حسین رئوفت؛ سید محمد رضا خادم؛ ابراهیم چالی گر

دوره 4، شماره 2 ، 1393، ، صفحه 194-205

https://doi.org/10.22067/jam.v4i2.28957

چکیده
  در زراعت ردیفی چغندرقند سله شکنی و وجین کاری در کشور با روش دستی انجام می گیرد. در این تحقیق طراحی، ساخت و ارزیابی یک نمونه سله شکن- وجین کن مجهز به فناوری حسگر مادون قرمز اجرا شده است. هیدروموتور محرک تیغه، با سیگنال حسگرهای تشخیص فاصله تحریک می شوند. یک جک بادی نیز مجموعه تیغه در حال گردش را به طرف بالا و پایین هدایت می کند تا تیغه از ...  بیشتر