با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
ارزیابی مزرعه‏ ای مکانیزم ‏تغذیه و برش ماشین برداشت نخود به‏ منظور برداشت عدس

سعادت کامگار؛ فخرالدین نوری گوشکی؛ حسین مصطفی وند

دوره 6، شماره 2 ، 1395، ، صفحه 396-405

https://doi.org/10.22067/jam.v6i2.35790

چکیده
  برداشت عدس در زمین‏ های سنگلاخی ایران با مشکلاتی مواجه است. برای کاهش این مشکلات از یک مکانیزم تغذیه و برش به‌کار رفته در یک نوع ماشین برداشت نخود با نیرو محرکه تیلر، جهت برداشت عدس استفاده شد. مکانیزم تغذیه و برش مذکور شامل شاسی اصلی، راهنمای V شکل، تغذیه‌کننده زنجیری، تسمه‏ های انتقال بوته، نقاله بالابر محصول و همچنین مخزن بود. ...  بیشتر