با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
کشاورزی دقیق
تفکیک مزارع کشت دیم و آبی در استان همدان با استفاده از شاخص‌های طیفی تصاویر ماهواره‌ای

حسنی محمدی منور؛ سمانه زیبازاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

https://doi.org/10.22067/jam.2021.69074.1022

چکیده
  استفاده از تکنیک سنجش از دور امروزه در کشاورزی کاربردهای فراوانی دارد ازجمله تعیین سطح زیرکشت و پیش‌بینی عملکرد محصول. در این پژوهش از تصاویر ماهواره‌ای جهت تفکیک گندم آبی و دیم در استان همدان استفاده شد. شاخص‌های NDVI، EVI و NDWI از تصاویر 16 روزه سنجنده‌های لندست، مادیس و سنتینل 3 در بازه پنج ساله مورد مطالعه (2015-2019) استخراج گردید. نتایج ...  بیشتر

تشخیص زودهنگام بیماری آتشک درختان میوه دانه‌دار با استفاده از طیف‌سنجی مرئی- مادون قرمز و نزدیک و روش‌های کاهش ابعاد

نیکروز باقری؛ حسنی محمدی منور

دوره 10، شماره 1 ، 1399، ، صفحه 37-48

https://doi.org/10.22067/jam.v10i1.71911

چکیده
  بیماری آتشک یکی از مخرّب‌ترین بیماری باکتریایی درختان میوه دانه‌داردر سراسر جهان است. در سال‌های اخیر، طیف‌سنجی به‌عنوان یک روش دقیق و زمان واقعی برای تشخیص بیماری‌های گیاهی شناخته شده است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش تشخیص بیماری آتشک درختان گلابی در مراحل اولیه آلودگی با استفاده از طیف‌سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک است. برای ...  بیشتر

ارزیابی وضعیت شاخص سبزینگی گوجه و خیار گلخانه‌ای با استفاده از حسگرهای غیرمخرب

بهنام س‍‍پهر؛ حسنی محمدی منور

دوره 9، شماره 1 ، 1398، ، صفحه 87-98

https://doi.org/10.22067/jam.v9i1.67383

چکیده
  تکنیک‌های کشاورزی دقیق در یک محیط گلخانه‌ای به افزایش کیفیت محصول نهایی، کاهش هزینه‌های استفاده از کود و جلوگیری از رواناب نیتروژن کمک می‌کند. حسگرهای نوری با اندازه‌گیری بازتاب یا جذب از برگ‌های سبز ابزاری سریع و غیرمخرب برای محاسبه محتوای سبزینگی و کلروفیل گیاه هستند. هدف از این تحقیق، بررسی قابلیت اطمینان شاخص پوشش گیاهی تفاضلی ...  بیشتر

مقایسه شاخص پوشش گیاهی نرمال سیب‌زمینی بین سبزینه‌سنج و ماهواره لندست

حسنی محمدی منور

دوره 8، شماره 2 ، 1397، ، صفحه 321-331

https://doi.org/10.22067/jam.v8i2.64486

چکیده
  تغییرات زیاد میزان نیتروژن خاک مزارع کاربرد مفید کود ازت را محدود می‌کند. مدیریت خلاقانه کود باید به‌گونه‌ای باشد تا از اثرات مخرب کوددهی زیاد جلوگیری کند و همچنین بتواند بازدهی مزرعه را افزایش دهد. استفاده کمتر یا بیشتر از ازت بر روی کیفیت غده سیب‌زمینی مؤثر است. هدف استفاده از حسگر سبزینه‌سنج (GS) و تصاویر ماهواره‌ای در یک مزرعه ...  بیشتر

تأثیر روش انتخاب نمونه‌ها و تعداد داده بر دقت مدل واسنجی پیش‌بینی خواص خاک

حسنی محمدی منور

دوره 7، شماره 2 ، 1396، ، صفحه 536-545

https://doi.org/10.22067/jam.v7i2.57501

چکیده
  کشاورزی دقیق، نوعی فناوری‌ است که در آن تغییرات موجود در مزرعه از جمله ویژگی‌های خاک، اندازه‌گیری و مدیریت می‌شود. در این پژوهش از روش سریع و دقیق طیف‌سنجی مرئی- مادون قرمز نزدیک (VIS-NIR) در محدوده طیف 370 تا 2000 نانومتر برای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه استفاده شد. خصوصیات خاک شامل pH، نیتروژن کل، منیزیم، پتاسیم، فسفر، آهن ...  بیشتر

سامانه بینایی کامپیوتر جهت برداشت خودکار گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای در شرایط نور طبیعی

حسنی محمدی منور؛ رضا علیمردانی؛ محمود امید

دوره 3، شماره 1 ، 1392، ، صفحه 9-15

https://doi.org/10.22067/jam.v3i1.19708

چکیده
  بیش از دو دهه است که بخش کشاورزی استفاده از سامانه‌های خودکار را تجربه می‌کند. از موارد کاربرد این سامانه‌ها در کشاورزی می‌توان به برداشت میوه اشاره نمود. بینایی کامپیوتر یکی از پرکاربردترین فن‌آوری‌های مورد استفاده در صنایع غذایی و کشاورزی نوین است. در مقاله حاضر سیستمی خودکار مبتنی بر بینایی کامپیوتر جهت برداشت گوجه‌فرنگی ...  بیشتر