با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی و تعیین آسیب حمل‌ونقل جاده‌ای بر کوفتگی گوجه‌فرنگی

امیر منصوری آلام؛ ابراهیم احمدی

دوره 8، شماره 1 ، 1397، ، صفحه 185-196

https://doi.org/10.22067/jam.v8i1.59189

چکیده
  ارتعاشات میوه‌ها در هنگام حمل‌ونقل از دلایل اصلی صدمات وارده به محصولات کشاورزی و افت کیفیت آن‌ها می‌باشد. در این تحقیق، اثر شرایط مختلف حمل‌ونقل که شامل دو نوع ماشین با سیستم تعلیق متفاوت (کامیون بادی و فنری)، سه سطح ارتفاع جعبه درون کامیون (کف، وسط و بالا)، دو موقعیت قرارگیری جعبه (اکسل جلو و عقب)، دو محل قرارگیری میوه درون جعبه ...  بیشتر