با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
ویژگی‌های مهندسی تخم بلدرچین ژاپنی در سطوح مختلف کلسیم جیره غذایی

محمدحسین آق خانی؛ موسی الرضا باغانی

دوره 10، شماره 1 ، 1399، ، صفحه 93-102

https://doi.org/10.22067/jam.v10i1.73027

چکیده
  پوسته تخم پرندگان، به‌عنوان یک بسته‌بندی طبیعی، از مواد موجود در تخم در برابر آسیب‌های میکروبی و مکانیکی محافظت می‌کند. مصرف مقادیر مناسب کلسیم در جیره عذایی پرنده، به‌عنوان یک عامل مهم و مؤثر در افزایش قدرت و کیفیت پوسته تخم می‌تواند عوارض ناشی از مشکلات پوسته را کاهش دهد. در این مقاله، تأثیر کلسیم جیره غذایی در پنج سطح مختلف ...  بیشتر

بررسی انتشار گاز آمونیاک از سالن‌های پرورش جوجه گوشتی و تأثیرات دما، رطوبت و سن جوجه‌ها بر آن

موسی الرضا باغانی؛ محمدحسین آق خانی

دوره 8، شماره 2 ، 1397، ، صفحه 377-388

https://doi.org/10.22067/jam.v8i2.65179

چکیده
  افزایش غلظت گازهای سمی در مرغداری‌ها از مشکلات اساسی پرورش به‌شمار رفته و کنترل این فرآیند نیازمند شناخت دقیق شرایط تولید این گازها و فاکتورهای محیطی مؤثر بر آن می‌باشد. در این پژوهش برای اندازه‌گیری نرخ انتشار آمونیاک و مطالعه تأثیرات دما و رطوبت سالن و سن جوجه‌ها بر میزان انتشار آمونیاک، از یک سالن مرغداری با ظرفیت 18 هزار قطعه ...  بیشتر