با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تولید نفت زیستی از پیرولیز سریع بقایای ذرت و چوب اکالیپتوس در رآکتور بستر سیال

محمدعلی ابراهیمی نیک؛ آوا حیدری؛ حبیب اله یونسی

دوره 4، شماره 2 ، 1393، ، صفحه 226-235

https://doi.org/10.22067/jam.v4i2.28497

چکیده
  پیرولیز سریع یک از فناوری‌های جذاب برای تولید سوخت مایع (نفت زیستی) از زیست‌توده است که پتانسیل زیادی برای استفاده در صنعت و حمل‌ونقل دارد. ضایعات ذرت (چوب و کلش) و چوب اکالیپتوس به‌عنوان دو منبع لیگنوسلولزی، از فراوانی زیادی در سطح جهان برخوردار هستند. در این مطالعه پیرولیز سریع این دو ماده تحت دمای 500 درجه سانتی‌گراد، جریان گاز ...  بیشتر