با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مطالعه‌ی تجربی تاثیر شیارهای مارپیچ درونی بر عملکرد انتقال نیوماتیکی مواد دانه‌ای در لوله‌های افقی

حسین رحمانیان کوشککی؛ سید حسین کار پرورفرد

دوره 9، شماره 2 ، 1398، ، صفحه 415-426

https://doi.org/10.22067/jam.v9i2.71977

چکیده
  در راستای کاهش اصطکاک بین مواد دانه‌ای و سطح داخلی لوله‌های انتقال نیوماتیکی در فاز متراکم و افزایش دبی جرمی مواد، اقدام به ایجاد شیارهای مارپیچ درون لوله‌های انتقال به منظور تشکیل بالشتک هوا گردید. بدین منظور دستگاه خان‌کشی ساخته شد. عملکرد واحد آزمایشی مجهز به این لوله‌ها در حین انتقال ماش بررسی گردید. تیمارهای اعمال شده چهار ...  بیشتر

پیش‌بینی ریزش محصول گندم در دماغه‌ی شبیه‌سازی شده‌ی کمباین با استفاده از تحلیل ابعادی

رضا کرملاچعب؛ سید حسین کار پرورفرد؛ محسن عدالت؛ حسین رحمانیان کوشککی

دوره 8، شماره 1 ، 1397، ، صفحه 43-53

https://doi.org/10.22067/jam.v8i1.59277

چکیده
  گندم به‌عنوان اصلی‌ترین منبع غذایی و فرآورده‌ای استراتژیک در ایران بوده که سالیانه مقادیر زیادی از آن در مراحل کاشت، برداشت، انتقال و نگهداری و نهایتاً در مرحله تغییر و تبدیل و مصرف از بین می‌رود. بنابراین به‌کارگیری تنظیمات مناسب و دقیق به‌منظور کاهش تلفات در مرحله برداشت ضروری است. هدف از این پژوهش، پیش‌بینی درصد ریزش دانه ...  بیشتر

طراحی و ساخت
طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه‌ی هدایت خودکار خودترازروی تراکتور در زمین‌‌های شیب‌دار

سعید دهقانی؛ سید حسین کار پرورفرد؛ حسین رحمانیان کوشککی

دوره 6، شماره 1 ، 1395، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22067/jam.v6i1.33146

چکیده
  هدایت خودکار تراکتور در زمینه‌های مختلف رو به پیشرفت نهاده است. در این تحقیق ساخت سامانه‌ی خودترازرو جهت هدایت خودکار تراکتور بر روی خطوط تراز در حین کاشت مورد نظر می‌باشد. سامانه‌ی خودترازرو شامل سه واحد حس‌کننده، پردازش و عمل‌کننده می‌باشد. حسگر زاویه‌سنج زوایای ایجاد شده در راستای طولی و عرضی تراکتور نسبت به سطح افق را تعیین ...  بیشتر