با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تعیین شاخص خسارت میوه زیتون رقم کرونایکی در روش‌ها و زمان‌های مختلف برداشت در استان گلستان

ابوالقاسم معماری؛ حسینعلی شمس آبادی؛ محمدهاشم رحمتی؛ محمد حسین رزاقی

دوره 9، شماره 1 ، 1398، ، صفحه 61-72

https://doi.org/10.22067/jam.v9i1.62482

چکیده
  برداشت از مراحل طاقت‌‏فرسا و زمان‏‌بر در تولید زیتون و از موانع توسعه کشت آن در استان گلستان است. از طرف دیگر برداشت نادرست زیتون، موجب بروز خسارات به میوه و کم شدن بار درخت در سال‏‌های بعد می‌گردد. از این رو این تحقیق با هدف تعیین شاخص خسارت میوه زیتون رقم کرونایکی در روش‌ها و زمان‌های مختلف برداشت در استان گلستان با فاکتور ...  بیشتر

بررسی میزان کوفتگی میوه زیتون تحت بارگذاری ضربه

هدی کارگرپور؛ تیمور توکلی هشجین؛ عباس همت؛ برات قبادیان

دوره 8، شماره 2 ، 1397، ، صفحه 365-376

https://doi.org/10.22067/jam.v8i2.62488

چکیده
  آسیب‌های مکانیکی ضربه ناشی از برداشت مکانیزه، انتقال و یا فرآوری محصولات کشاورزی تازه هر ساله باعث کاهش چشم‌گیری از درآمد تولید مواد غذایی می‌شود. میوه زیتون هم مانند بسیاری دیگر از میوه‌ها به ضربه بسیار حساس می‌باشد که می‌تواند منجر به آسیب مکانیکی (کوفتگی) گردد و باعث کاهش کیفیت این محصول شود. در این تحقیق، شکل کوفتگی در رقم روغنی، ...  بیشتر

تعیین مناسب ترین بسامد و مدت زمان نوسان شاخه تکان پنوماتیک زیتون

علی رضایی؛ محمد لغوی؛ سعادت کامگار؛ یاسر مهدی پور

دوره 6، شماره 2 ، 1395، ، صفحه 417-428

https://doi.org/10.22067/jam.v6i2.33205

چکیده
  در حال حاضر برداشت محصول زیتون در ایران به‌صورت دستی انجام می شود. هزینه کارگری به عنوان بزرگ ترین مشکل در برداشت زیتون به حساب می آید. برای حل این مشکل و مکانیزه کردن عملیات برداشت، دستگاه شاخه تکان پنوماتیک قابل حمل و سبکی برای برداشت زیتون طراحی و ساخته شد. در این دستگاه برای ایجاد حرکت نوسانی از یک جک دوطرفه پنوماتیک، دو کلید مغناطیسی ...  بیشتر