با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
شبیه‌سازی عددی روش سرعت بازگشت آونگ جهت تشخیص رسیدگی خربزه

فرهاد خوشنام؛ مسلم نامجو

دوره 10، شماره 1 ، 1399، ، صفحه 83-92

https://doi.org/10.22067/jam.v10i1.71925

چکیده
  در این تحقیق جهت شبیه‌سازی روش سرعت بازگشت آونگ روی خربزه، تجزیه و تحلیل عددی نیرومندی پیشنهاد شد. تغییر پارامترهای ضربه روی دو رقم خربزه (زرد ایوانکی و سوسکی سبز) و در پنج مرحله رسیدگی بررسی شد. نتایج نشان داد که سرعت بازگشت، ارتفاع بازگشت، ارتفاع نسبی بازگشت، زاویه بازگشت، انرژی بازگشت و ضریب پس‌جهش (نسبت سرعت) با رسیدگی خربزه افزایش ...  بیشتر

کیفیت سنجی میوه گلابی رقم شاه میوه به صورت غیر مخرب با استفاده از امواج فراصوتی

رسول معمار دستجردی؛ سعید مینایی؛ محمد هادی خوش تقاضا

دوره 4، شماره 2 ، 1393، ، صفحه 324-334

https://doi.org/10.22067/jam.v4i2.27930

چکیده
  تکنیک های فراصوتی به آن سرعتی که برای بررسی کیفیت مواد غذایی، به کار گرفته شده، در تعیین کیفیت میوه ها گسترش نیافته است. در این تحقیق برای کیفیت سنجی میوه ی گلابی رقم شاه میوه از سامانه فراصوتی استفاده شد که بخش‌های اصلی آن عبارت بودند از تپ‌ساز/ تپ‌گیر، تراگذرهای فرستنده و گیرنده دارای هورن نمایی (kHz 75)، برنامه‌ی کنترل، رایانه، و ...  بیشتر

بررسی اثر نانو زئولیت پتاسیم پرمنگنات و زمان نگهداری بر خواص فیزیکوشیمیایی میوه کیوی (رقم هیوارد)

حسین میرزائی مقدم؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ محسن برزگر بفروئی؛ علی سلیمی

دوره 4، شماره 1 ، 1393، ، صفحه 37-49

https://doi.org/10.22067/jam.v4i1.33163

چکیده
  در این تحقیق میوه‌های کیوی از رقم هیوارد در دو محدوده جرمی )کوچک و بزرگ) تهیه شدند. پس از آن، میوه‌ها را در شیشه‌های یک لیتری در مجاورت بالشتک‏ های پلی اتیلنی حاوی نانوزئولیت پتاسیم پرمنگنات (0، 2/0، 4/0 8/0 گرم) قرار داده و در ژرمیناتور (دمای C°5 و رطوبت نسبی 30%) نگهداری شدند. سپس در زمان‌های 0، 2، 4 و 6 هفته نگهداری، خواص فیزیکوشیمیایی مختلف ...  بیشتر