با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
ارزیابی کارآیی نرم افزار Fluent برای شبیه سازی و ساخت آبپاش دبی متغیر به منظور استفاده در یک سیستم آبیاری خودکار

هانیه روشن؛ سید جلیل رضوی؛ مهدی قیصری

دوره 4، شماره 2 ، 1393، ، صفحه 176-183

https://doi.org/10.22067/jam.v4i2.28406

چکیده
  بحران کم آبی از چالش‌های جهان امروز است که برای حل آن کشور های مختلف باید منابع آب خود را به بهترین نحو مدیریت کنند. اساس کشاورزی دقیق بر مبنای کاربرد نهاده ها به صورت خاص مکانی است، تا بتوان متناسب با نیاز موجود و شرایط خاک و گیاه نهاده ها را مصرف نمود. آب از جمله این نهاده‌هاست که استفاده بهینه از آن بر اساس راهبرد آبیاری نرخ متغییر ...  بیشتر