با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
ارزیابی تجربی انتقال حرارت رادیاتور تراکتور MF 285 با استفاده از نانو سیال AL2O3+water

بهمن رحمتی نژاد؛ مهدی عباسقلی پور؛ بهزاد محمدی الستی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 281-299

https://doi.org/10.22067/jam.2020.58870.0

چکیده
  در این تحقیق به‌منظور بررسی عملکرد حرارتی رادیاتور تراکتور MF 285 با استفاده از نانو سیال، مدل آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد. در این مدل آزمایشگاهی آب و اتیلن گلیکول به‌عنوان سیال‌های پایه با نانوذرات AL2O3 ترکیب و مورد استفاده قرار گرفتند. از نانوذرات 20 nm با درصدهای حجمی 1 الی 4 درصد استفاده شد. دمای سیال ورودی به رادیاتور حداکثر 85 درجه ...  بیشتر

طراحی و ساخت
طراحی و ساخت یک مدل آزمایشگاهی موزع با ترتیب ریزش نردبانی (عرضی) قلمه برای استفاده در کارنده نیشکر

عباس اکبرنیا

دوره 7، شماره 1 ، 1396، ، صفحه 312-321

https://doi.org/10.22067/jam.v7i1.45290

چکیده
  نیشکر گیاهی است که برای تولید و استخراج قند از ساقه آن، کشت می شود. سطح زیر کشت نیشکر در ایران حدود 80 هزار هکتار و عمل کشت در این مزارع با دست و توسط کارگر انجام می گیرد. ماشین های کارنده وارد شده به ایران و نمونه های ساخت داخل که عموماً الگو برداری از روی نمونه های خارجی است، به‌دلیل لغزش نقاله موزع و عدم یکنواختی در ریزش و آرایش قلمه ...  بیشتر