با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
طراحی و ساخت
طراحی، ساخت و آزمون سامانه پایش وضعیت جعبه دنده با کمک پردازش سیگنال های صوتی

مهدی زمانی؛ محمد ابونجمی؛ سید رضا حسن بیگی بیدگلی

دوره 6، شماره 2 ، 1395، ، صفحه 322-335

https://doi.org/10.22067/jam.v6i2.47825

چکیده
  یکی از روش هایی که امروزه برای به حداقل رساندن هزینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات صنعتی دوار به‌کار می رود، پایش وضعیت به کمک تحلیل صدا می باشد. در پژوهش حاضر به منظور بررسی روند تشخیص عیب و پایش وضعیت جعبه دنده ابتدا سامانه ای طراحی و سپس ساخته شد. صدای حاصل از چرخ دنده های سالم و معیوب به‌وسیله صداسنج اخذ و در رایانه جهت پردازش ذخیره ...  بیشتر