با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
1. بررسی هزینه ویژه سوخت کاربرد ترکیب سوخت‌های دیزل- بیودیزل- بیواتانول در یک موتور دیزل

گل محمد خوب بخت

دوره 9، شماره 2 ، 1398، ، صفحه 385-397

http://dx.doi.org/10.22067/jam.v9i2.64690

چکیده
  در طی سالهای اخیر تلاش های فراوانی در جهت صرفه جویی و مصرف منطقی نفت و گاز، بهینه سازی تجهیزات انرژی بر و جایگزینی سوخت های فسیلی با منابع انرژی تجدید پذیر انجام داده اند. برای یک سوخت دیزل جایگزین بسیار مهم است که از نظر فنی و محیطی مورد قبول، از لحاظ اقتصادی قابل رقابت و به آسانی در دسترس باشد. در این تحقیق به بررسی تاثیر بار و سرعت ...  بیشتر