با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مدل‌سازی
مدل‌ دینامیکی بار وارد بر مفاصل ران و مچ پا هنگام کار با سمپاش پشتی موتوری

صدیقه کریمی آورگانی؛ علی ملکی؛ شاهین بشارتی؛ رضا ابراهیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

https://doi.org/10.22067/jam.2023.82788.1171

چکیده
  هدف اصلی این مقاله توسعه یک مدل دینامیک هفت لینکی از بدن اپراتور در هنگام کار با سمپاش کوله پشتی موتوری است. این مدل شامل مختصات سمپاش نسبت به بدن، اینرسی چرخشی سمپاش، گشتاور ماهیچه‌ای وارد بر روی مفاصل و یک کوپلینگ سینماتیک که در بین دو پا نگه برای حفظ تعادل بدن در نظر گرفته شده است. محدودیت توابع تعیین شدند و معادلات دیفرانسیل غیر ...  بیشتر