به استحضار کلیه نویسندگان می‌رساند، نشریه ماشین های کشاورزی با توجه به اخذ مجوز انتشار دوزبانه در تاریخ 24/07/1396 از وزارت ارشاد و دریافت مجوز انتشار یک شماره در سال به زبان انگلیسی در تاریخ 10/06/1397 از وزارت علوم، در نظر دارد از این پس مقاله به زبان انگلیسی نیز چاپ کند. از کلیه عزیزانی که تمایل به چاپ مقاله خود به زبان انگلیسی دارند تقاضا می‌شود قبل از ارسال مقاله، فایل نحوه نگارش مقاله به زبان لاتین را از سایت نشریه دریافت و به دقت مطالعه نمایند.