پايگاه استنادي جهان اسلام در آخرين بررسي هاي خود، نشريات نمايه شده اش را به سه دسته نشريات اوليه، ليست انتظار و نشريات هسته تقسيم كرده و خوشبختانه نشريه ماشين هاي كشاورزي به عنوان نشريه هسته انتخاب شده است.

نشريات هسته شامل مجموعه اي از مجلات برتر در حوزه هاي موضوعي مختلف است كه توسط گروهي از متخصصان رشته هاي مرتبط مورد تجزيه و تحليل محتوايي دقيق قرار گرفته است. معيارهاي بكارگرفته شده در اين ارزيابي متضمن كيفيت بالاي نشريات از نظر محتواي علمي آنهاست. شاخص هايي همچون به روز بودن موضوعات پژوهشي، كاربردي بودن يافته ها، خوانايي و كيفيت علمي، روش شناسي دقيق، ارائه فهم پذير داده ها، بحث منطقي، استدلال دقيق و شيوه نتيجه گيري همگي در انتخاب نشريات مد نظر قرار گرفته اند. مجلاتي كه به ليست مجلات هسته پايگاه استنادي علوم جهان اسلام راه مي يابند، سالانه مورد ارزيابي مجدد قرار گرفته و در صورت عدم كسب امتيازهاي لازم به ليست انتظار يا ليست نشريات اوليه منتقل مي شوند.