[1]
بیاتیم., رجبی پورع., مبلیح., ایوانیا. و بدیعیف. 2014. ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش‌های صوتی و نفوذسنجی. ماشین‌های کشاورزی. 6, 1 (دسامبر 2014), 188-200. DOI:https://doi.org/10.22067/jam.v6i1.28765.