[1]
احمدیا. 2019. کاربرد نرم‌افزار اکسل برای تخمین نیاز توان مکانیکی ادوات خاک‌ورزی. ماشین‌های کشاورزی. 11, 1 (می 2019), 123-130. DOI:https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.78519.