[1]
میرزائی مقدمح. و رجاییا. 2020. تأثیر روغن هسته انار کپسوله شده در نانوژل‌های کیتوزان-کاپریک اسید حاوی اسانس آویشن بر خواص فیزیکومکانیکی و ساختاری آبنبات ژله‌ای. ماشین‌های کشاورزی. 11, 1 (می 2020), 55-70. DOI:https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.84882.