[1]
محمودیم. و آزادبختم. 2020. تاثیر خواص فیزیولوژیکی گلابی بر مقدار ضریب دی‌الکتریک میوه. ماشین‌های کشاورزی. 11, 1 (می 2020), 71-81. DOI:https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.85595.