(1)
بیاتیم.; رجبی پورع.; مبلیح.; ایوانیا.; بدیعیف. ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش‌های صوتی و نفوذسنجی. JAM 2014, 6, 188-200.