(1)
احمدیا. کاربرد نرم‌افزار اکسل برای تخمین نیاز توان مکانیکی ادوات خاک‌ورزی. JAM 2019, 11, 123-130.