(1)
وحید بریمانلور.; نادیف. بررسی مصرف انرژی و شاخص‌های اقتصادی تولید آلبالو و گیلاس در شمال شرق ایران. JAM 2020, 11, 97-110.