دیباگرن.; مردانیع.; مدرس مطلقا.; جعفریح. اعتبارسنجی شبیه‌سازی مقاومت غلتشی چرخ غیر محرک از طریق اجزاء محدود با آزمون‌های تجربی. ماشین‌های کشاورزی, v. 5, n. 2, p. 415-427, 6 دسامبر 2014.